Bank of China Kazakhstan - Тарифтер

ТарифтерЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР МЕН ЖЕКЕ КӘСІПКЕРЛЕР ҮШІН "ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚЫТАЙ БАНКІ" ЕБ АҚ ҰСЫНАТЫН ҚЫЗМЕТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ТАРИФТЕР

(өзгерістер мен толықтырулар активтер мен пассивтерді бақылау Комитетінің №84-ші 28 желтоқсан 2017 жылының жағдайы бойынша бекітілген)

ШОТТЫ АШУ, ЖҮРГІЗУ ЖӘНЕ ЖАБУ
Теңгедегі АУДАРЫМ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ
КАССАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР
ШЕТЕЛ ВАЛЮТАСЫНДАҒЫ АУДАРЫМ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ
АЙЫРБАСТАУ ҚЫЗМЕТТЕРІ
ҚҰЖАТТАМАЛЫҚ АККРЕДИТИВ
КЕПІЛДІКТЕР
ВАЛЮТАЛЫҚ БАҚЫЛАУ
АНЫҚТАМАЛАР БЕРУ
БАНКТІҢ ӨЗГЕ КОМИССИЯЛАРЫ
СЕЙФТІК ОПЕРАЦИЯЛАР
ЕСКЕРТПЕ
ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

1-БӨЛІМ. ШОТТЫ АШУ, ЖҮРГІЗУ ЖӘНЕ ЖАБУ
Операция түріАлынатын комиссия
1.1 Ағымдағы шот ашу KZT 3 500 әр бір шот үшін
1.2 Жинақ шот ашу тегін
1.3 1 жылдан астам банктік операциялар Клиентпен жүргізілмеген ағымдағы шотты жүргізу комиссиясы (Банк комиссиясын қоспағанда)
теңгедегі шот үшін бір ай үшін KZT 1500
USD түріндегі валюталық шот үшін бір ай үшін USD 10
EUR түріндегі валюталық шот үшін бір ай үшін EUR 10
CNY түріндегі валюталық шот үшін бір ай үшін CNY 70
1.4 Шоттар бойынша үзінді көшірмелер беру
Операцияларды жүзеге асыру бойынша үзінді көшірме беру тегін
1-ден 6 айға дейінгі деректер бойынша үзінді көшірменің/қосымшаның дубликатын беру, ҚҚС қоса алғанда KZT 1500
6 айдан 1 жылға дейінгі деректер бойынша үзінді көшірменің/қосымшаның дубликатын беру, ҚҚС қоса алғанда KZT 2000
1 жылдан асатын мерзімдегі деректер бойынша үзінді көшірменің/қосымшаның дубликатын беру, ҚҚС қоса алғанда KZT 3000
Төлем құжаттарының, шот-фактуралардың дубликаттарын беру (бір құжат үшін),ҚҚС қоса алғанда KZT 1000
1.5 Клиенттің өтініші бойынша ағымдағы  шотты жабу, ҚҚС қоса алғанда KZT 4500 әр бір шот үшін 
1.5.1
Банкпен ҚР заңнамасына сәйкес банктік шотты жабу
тегін


2-БӨЛІМ. Теңгедегі АУДАРЫМ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ
Операция түріАлынатын комиссияMinMax
2.1 Ақшаны ағымдағы шотқа қолма-қол төлемсіз аудару тегін    
2.2 Банкішілік аударымдар тегін    
2.3 Ағымдағы валюталау күнімен сыртқы аударымдар жүргізу 
09.00-дан 13.00-ге дейін: Астана уақыты 0,25% КZT 300 KZT 1000
13.00-ден кейін: Астана уақыты 0,25% КZT 500 KZT 2500
13.00-ден кейін (Банк-Клиент жүйесі): Астана уақыты  0,25% КZT 500 KZT 1500
13.00-ден кейін (Интернет-Банкинг жүйесі): Астана уақыты  0,25% КZT 500 KZT 1500
2.4 Келешектегі валюталау күнімен сыртқы аударымдар жүргізу 0,25% КZT 300 КZT 600
2.5

MT102 форматтағы аударымдар (зейнетақы, әлеуметтік, медициналық және т.б.):

 дискетпен (электрондық арқауда) Бір адам үшін KZT100 + комиссия 2.3./2.4. тт.
дискетсіз (қағаз арқауда)  Бір адам үшін KZT300 + комиссия 2.3./2.4. тт.
2.6 Жедел аударым/төлем (16:00-ге дейін қабылданады): Астана уақыты   0,50% KZT 1000 KZT 3000
2.7 Аударымды орындау, орындалған аударымдар бойынша деректемелерді тексеру жөнінде сауал тастау, ҚҚС қоса алғанда КZT 800
2.8 Төлем тапсырмасын орындауға қабылдағаннан кейін төлем деректемелерін өзгерту, ҚҚС қоса алғанда КZT 800
2.9 Техникалық мүмкіндіктерге байланысты бір күн ішінде банкаралық аударымның күшін жою, ҚҚС қоса алғанда   КZT 800
2.10 Банктің техникалық мүмкіндіктеріне және аударымды алушының акцептіне байланысты бір күн ішінде банкішілік аударымның күшін жою, ҚҚС қоса алғанда КZT 500
2.11 Қазақстан Республикасының шегінен тыс теңгедегі аударымдар аударым сомасының 0,2 % 4-бөлімнің 4.3-тармағына сәйкес, теңгеге балама түріндегі USD (АҚШ долларындағы) аударымдар.
2.12 Аударым операциялары үшін телеграф шығындары 20 USD


3-БӨЛІМ. КАССАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР
Операция түріАлынатын комиссияMinMax
3.1
Ұлттық валютада қолма-қол ақшаны қабылдау кейіннен ағымдағы шотқа салу үшін
0,25% KZT 100  
 3.1.1
Шетел валютада қолма-қол ақшаны қабылдау кейіннен ағымдағы шотқа салу үшін
0,20%    
 3.1.2
Қызметкерлердің шетелдік қызметтік іссапарларға шығуына байланысты іссапар шығындары үшін алған ақша қаражаттарын шетел валютада қайтарғанда - қолма-қол ақша қабылдау.
тегін
   
3.2 Ағымдағы шоттан теңгемен қолма-қол ақша беру
 3 млн.теңгеге дейін 0,30% KZT 500  
3 млн.теңгеден 7 млн.теңгеге дейін 0,35%    
7 млн.теңгеден астам 0,45%    
3.3 Ағымдағы шоттан шетел валютасында қолма-қол ақша беру 1,00% USD 10  
3.4 Жалақы үшін ағымдағы шоттан теңгемен қолма-қол ақша беру жалпы шарттар негізінде    


4-БӨЛІМ. ШЕТЕЛ ВАЛЮТАСЫНДАҒЫ АУДАРЫМ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ
Операция түріАлынатын комиссияMinMax
4.1 Шетел валютасында ағымдағы шотқа қолма-қол төлемсіз ақша аудару тегін    
4.2 Банкішілік аударымдар тегін    
4.3 Аударымдар:
 USD (АҚШ доллары) 0,20% USD 20 USD 350
 EUR (Евро) 0,20% EUR 20 EUR 305
 RUB (Ресей рублі) 0,20% RR 1500 RR 20000
GBP (Ағылшын фунт стерлингі) 0,20% GBP 15 GBP 300
 CNY (Қытай юані) 0,20% CNY 100 CNY 2000
4.3.1 делдал банк комиссиясы   USD 15  
  делдал банк комиссиясы   RUB 350  
4.4 Банкте техникалық мүмкіндіктердің болуы жағдайында, 15:00 сағаттан кейін шетел валютасындағы аударымдар USD 20+4.3 т.    
4.5 Аударым операциялары бойынша SWIFT - хабарламаларды теру үшін 20 USD    
4.6 Банк клиентінің аударымды орындау, орындалған аударымдар бойынша деректемелерді нақтылау жөнінде сауал тастауы, ҚҚС қоса алғанда  KZT 4800     
4.7 Банктің төлем құжатын орындау үшін қабылдауынан кейін, клиенттің төлем деректемелерін өзгертуі, ҚҚС қоса алғанда  KZT 4800     
4.8 Төлем құжатының күшін жою, ҚҚС қоса алғанда   KZT 9600     
4.9 SWIFT көшірмесін беру, ҚҚС қоса алғанда KZT 2500    


5-БӨЛІМ. АЙЫРБАСТАУ ҚЫЗМЕТТЕРІ
Операция түріАлынатын комиссия
5.1 Шетел валютасын сатып алу/сату  сатып алу/сату күнінде белгіленген бағам бойынша


6-БӨЛІМ. ҚҰЖАТТАМАЛЫҚ АККРЕДИТИВ****
Операция түріАлынатын комиссияMinMax
** за квартал
6.1 Импорттық аккредитив:
Аккредитивті ашу тоқсан үшін 0.30%** USD 100  
** Аккредитив шарттарына өзгерістер енгізу  USD 50 USD 50  
Тратталар акцептісі бір ай үшін 0.20%** USD 100  
Аккредитив бойынша төлем  USD 50    
Клиенттің өтініші бойынша аккредитивке қатысты құжаттарды тексеру 0,15% USD 100 USD 800
Аккредитив бойынша құжаттардағы айырмашылықтар үшін ұсталатын комиссия, ҚҚС қоса алғанда USD 50    
Төленбеген құжаттарды қайтару USD 100    
Әрекет ету мерзімі аяқталғанға дейін аккредитивтің күшін жою, ҚҚС қоса алғанда USD 1000    
6.2 Экспорттық аккредитив:
Алдын ала авизолау USD 50    
Аккредитивті авизолау USD 100    
Аккредитив бойынша өзгерістерді авизолау USD 50    
Аккредитив бойынша құжаттарды тексеру 0,15% USD 100 USD 800
Бастапқы тексеру кезінде анықталған сәйкессіздіктерді жою мақсатында өзгертілген құжаттарды қайта тексеру USD 50    
Аккредитив бойынша құжаттардағы айырмашылық үшін ұсталатын комиссия, ҚҚС қоса алғанда  USD 50    
Құжаттарды орындаушы банкке жөнелту үшін қабылдау және дайындау (құжаттарды тексермеу жағдайында), ҚҚС қоса алғанда  USD 50    
Төленбеген құжаттарды қайтару USD 100    
Әрекет ету мерзімі аяқталғанға дейін аккредитивтің күшін жою, ҚҚС қоса алғанда USD 100    
Тратталар акцептісі бір ай үшін 0.20% USD 100  
Трансферабельді аккредитивті аудару 0,15% USD 100 USD 500
6.3 **Аккредитивтің зақымдануы:
  100% орын толтыруды ұсыну арқылы 0.25% USD 100  
  орын толтырусыз 0.30% USD 100  
Тратталарды сатып алу шарт бойынша     


7-БӨЛІМ. КЕПІЛДІКТЕР****
Операция түріАлынатын комиссияMinMax
тоқсан үшін
7.1 Кепілдіктерді алдын ала авизолау  USD 50    
7.2 Кепілдіктерді авизолау USD 100    
7.3 Кепілдіктер бойынша өзгерістерді авизолау, ҚҚС қоса алғанда USD 50    
7.4 **Тендерлік кепілдіктер беру/растау:      
     - 100%-дық орын толтырумен тоқсан үшін 0.1%   USD100  
     - 100%-дық орын толтырусыз тоқсан үшін 0.2%   USD100  
7.5 **Төлем кепілдіктерін беру/растау тоқсан үшін 0.4%   USD100  
7.6 Өзге кепілдіктерді беру/растау (қаржылық кепілдіктерден бөлек)*:
     - 100%-дық орын толтырумен тоқсан үшін 0.15%  USD 100  
     - 100%-дық орын толтырусыз тоқсан үшін 0.3%  USD 100   
7.7 **Қаржылық кепілдіктерді беру/растау: шарт бойынша    
7.8 **Берілген кепілдіктің шарттарын өзгерту, ҚҚС қоса алғанда  USD 50    
7.9 Кепілдік бойынша төлеу USD 50    

8-БӨЛІМ. ВАЛЮТАЛЫҚ БАҚЫЛАУ
Операция түріАлынатын комиссия
8.1 Келісімшартты қабылдау, тексеру, келісімшарттың тіркеу нөмірін тағайындау, ҚҚС қоса алғанда KZT 5000
8.2 КТН жедел тағайындау (2 сағат ішінде) KZT 7000
8.3 Келісімшартты қабылдау, тексеру, өңдеу және келісімшартқа өзгерістер енгізу, КТН тағайындау (бір күнде) KZT 1500
8.4 КТН тіркеместен, сыртқы экономикалық қызмет келісімшартын қабылдау, тексеру (10 000 АҚШ долларынан астам). KZT 1000
8.5 Есептік тіркеуден алынып тасталған КТН жаңарту KZT 3000
8.6 Келісімшартты есептік тіркеуден алу KZT 1000
8.7 Өзге банктің қызметіне ауысуға байланысты келісімшартты есептік тіркеуден алу. KZT 3000
8.8 Валюталық бақылау құжаттарының дубликаттары (1 құжат үшін) (2 жұмыс күні ішінде)/ 2 сағат ішінде. KZT 1000
KZT 2000
8.9 Валюталық шарт бойынша төлемдер туралы анықтама беру (2 жұмыс күні ішінде)/ 2 сағат ішінде. KZT 1000
KZT 2000
8.10 Валюталық бақылау мәселелері бойынша клиенттің жазбаша сауалына жауап беру, 2 жұмыс күні ішінде/ 2 сағат ішінде. KZT 1000
KZT 2000
8.11  2 жұмыс күні ішінде есептік тіркеуден алынған мәмілелердің жабылған төлқұжаттары, валюталық шарттар және келісімшарттар бойынша клиенттің валюталық бақылау мәселелері жөніндегі жазбаша сауалына жауап беру  KZT 3000
8.12  Банктің:
- КТН тағайындау өтінішін;
- ақшаны аудару өтінішін;
- шетел валютасын айырбастау өтінішін толтыруы;
KZT 2000


9-БӨЛІМ. АНЫҚТАМАЛАР БЕРУ
Операция түріАлынатын комиссия
9.1 Несиелік беделі бойынша жалпы ақпарат
    резидент еместер үшін, ҚҚС қоса алғанда USD 100
    резиденттер үшін, ҚҚС қоса алғанда KZT 15000
9.2 Несиелік берешек туралы, ҚҚС қоса алғанда KZT 2000
9.3 1 жыл ішінде шоттардағы қаражат айналымдары бойынша, ҚҚС қоса алғанда KZT 2000
  1 жылдан астам мерзімде шоттардағы қаражат айналымдары бойынша, ҚҚС қоса алғанда KZT 4000
9.4 Өзге анықтамалар, ҚҚС қоса алғанда KZT 1000
  Банк менеджерінің шетелдік қызметкерлер тізімін құруы арқылы, жұмысбастылықты басқару және әлеуметтік бағдарламалар департаментіне шетелдік жұмыс күшін тарту үшін шартты салым ашу туралы анықтамалар беру, 10 адамға дейін  KZT 2000
  10-нан 30 адамға дейін KZT 5000
  30-дан 50 адамға дейін KZT 10000
  50 адамнан астам KZT 15000
  Өзге қызметтер; банктің аудиторлық компанияның сауалы бойынша ақпараттар беруі, ҚҚС қоса алғанда KZT 3000
9.4.1 Тиісті кезеңдегі бағамдар бойынша мұрағаттық ақпарат:
ескіру мерзімі 6 айға дейін KZT 2000
ескіру мерзімі 6 айдан 1 жылға дейін KZT 4000
ескіру мерзімі 1 жылдан 3 жылға дейін KZT 7000
ескіру мерзімі 3 жылдан 5 жылға дейін KZT 10000
ескіру мерзімі 5 жылдан жоғары KZT 15000
9.4.2 Форекс операциялары бойынша өзге анықтамалар KZT 5000
9.4.3 Несие операциялары бойынша өзге анықтамалар KZT 5000
9.5 Жедел рәсімдеу (бірдей күнде), ҚҚС қоса алғанда екі еселенген тариф


10-БӨЛІМ. БАНКТІҢ ӨЗГЕ КОМИССИЯЛАРЫ
Операция түріАлынатын комиссия
10.1 Ақшалай чек кітапшасын беру, ҚҚС қоса алғанда KZT 1200
10.2 Төлем тапсырмаларын теру (бір құжат үшін), ҚҚС қоса алғанда KZT 2000
10.3 SWIFT, ҚҚС қоса алғанда USD 20
10.4 Пошталық шығындар, ҚҚС қоса алғанда
  -- Алматы қаласы бойынша  KZT 800 немесе USD 7
  -- Қазақстан Республикасы бойынша KZT 1600 немесе USD 14
  -- Халықаралық KZT 3200 немесе USD 28
10.5 Курьерлік қызмет, ҚҚС қоса алғанда
  -- Алматы қаласы бойынша  KZT 3000 немесе USD 25
  -- Қазақстан Республикасы бойынша KZT 6600 немесе USD 55
  -- Халықаралық KZT 11000 немесе USD 90
  -- 500 mg жоғары  іс жүзінде
10.6 Құжаттардың көшірмесін жасау қызметтері (бір бет), ҚҚС қоса алғанда
бір бетіне KZT 100
10.7 "Банк-Клиент" жүйесі *****
  -- "Банк-Клиент" жүйесіне қосылу, ҚҚС қоса алғанда KZT 13000
  -- Абоненттік төлем (ай сайын), ҚҚС қоса алғанда KZT 2000
  -- Кілтті тасығышты бергені үшін бір уақыттық төлем, ҚҚС қоса алғанда KZT 1500
  -- Компьютерлік-модем қызметін қолданғаны үшін төлем құжаттарының куәландырылған көшірмелерін беру KZT 50
  -- Шоттар бойынша транзакцияларды қарау тегін
  -- Банктік шоттың күйі туралы ақпарат алу  тегін
10.7.1 "Интернет-Банкинг" жүйесі

-- Клиенттің «Банк-Клиент» қызмет көрсету жүйесінен «Интернет-Банкинг» жүйесіне өтуіне байланысты «Интернет-Банкинг» жүйесін орнату (ҚҚС- қоса алғанда)

тегін

--ЭЦҚ кілтімен қамтамасыз ету (ҚҚС-қоса алғанда)

3000 теңге

-- е-Токен PASS кілттік тасымалдаушымен қамтамасыз ету (ҚҚС-қоса алғанда)

8 000 теңге

-- e-Token PASS құрылғысын ауыстыру (ҚҚС-қоса алғанда)

8 000 теңге

-- Сертификат мерзімінің өтуіне байланысты ЭЦҚ кілтін қайта шығару (ҚҚС-қоса алғанда)

2000 теңге

-- Клиент қалауы бойынша ЭЦҚ кілтін қайта шығару  (ҚҚС-қоса алғанда)

5500 теңге

-- " Интернет-Банкинг" жүйесін колданғаны үшін айсайынғы абоненттік төлем (ҚҚС-қоса алғанда)

2000 теңге

-- Клиенттің сұрауы бойынша   Алматы қаласы шеңберінде  Банк қызметкерін шақыру (ҚҚС-қоса алғанда)

5000 теңге

-- Клиенттің сұрауы бойынша   Алматы қаласынан тыс жерге  Банк қызметкерін шақыру (ҚҚС-қоса алғанда)

50000 теңге11-БӨЛІМ. СЕЙФТІК ОПЕРАЦИЯЛАР

Операция түріАлынатын комиссия
11.1 Клиенттердің бағалы қағаздарын, құжаттары мен құндылықтарын сақтау (ҚҚС қоса алғанда), 1 ай үшін
  кіші ұяшықтар (6*42*30 ) 4000 теңге
  орташа ұяшықтар (15*42*30) 6000 теңге
  үлкен ұяшықтар (45*42*30) 8000 теңге
11.2 Шартты 3 айға жасасу кезінде:  
  кіші ұяшықтар 10000 теңге
  орташа ұяшықтар 14000 теңге
  үлкен ұяшықтар 19000 теңге
 11.3 Шартты 6 айға жасасу кезінде:  
  кіші ұяшықтар 20000 теңге
  орташа ұяшықтар 25000 теңге
  үлкен ұяшықтар 33000 теңге
 11.4  Шартты 12 айға жасасу кезінде:  
   кіші ұяшықтар 35000 теңге
   орташа ұяшықтар 45000 теңге
   үлкен ұяшықтар 55000 теңге
 11.5  Клиенттің кінәсі бойынша құлыптың/кілттің жоғалуы/бұзылуы/зақымдануы кезінде құлыпты ауыстыру 20000 теңге
 11.6 *** Сейф ұяшығын өз уақытында босатпағаны үшін әрбір кешіктірілген күннің тұрақсыздық айыбы (Клиент мүлкін Банктің зат қоятын бөлмесіне бергенге дейін қолданылады):  
  кіші ұяшықтар 250 теңге
  орташа ұяшықтар 300 теңге
  үлкен ұяшықтар 500 теңге
11.7 Жеке сейф ұяшығын мәжбүрлі ашу кезінде, клиент мүлкін Банктің зат қоятын бөлмесінде сақтау. күніне 250 теңге
11.8 Сейфті ашу Бөгде ұйым қызметтерінің құнына сәйкес
ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР
1 Пайыз түрінде көрсетілген комиссия әрбір жүзеге асырылған операция сомасынан алынады; Абсолют сомада көрсетілген комиссия әрбір жасалған құжат үшін алынады.
2 Осы тізімде көрсетілмеген қызметтер бойынша комиссиялар мен мөлшерлемелер келісім бойынша алынады.
3 Тарифтерге Клиентке Операциялық залда жария хабарландыру арқылы хабарланған өзгертулер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін.Клиент белгіленген күнге   қолдануға жататын комиссиялар мөлшелерін Банктен немесе www.boc.kz Банктің веб-cайтында өз бетімен біледі.
4 Клиенттің тапсырмасы бойынша үшінші тұлғалар ұстап қалуы тиіс Банктің комиссиялары мен шығындарын Банк көрсетілген тәртіпте ала алмаса, мұндай комиссиялар мен шығындардың сомасы тапсырма берген Клиенттің шотына жатқызылады.
5 Егер Клиент тапсырмасын орындау барысында Банктен тыс өзге комиссиялар туындайтын болса (мәселен, пошта шығындары  және т.б.), мұндай комиссиялар мен/немесе шығындарды Клиент төлейді. 
6 Шетел валютасындағы комиссиялар ҚР ҰБ операцияларды жүргізу күніндегі нарықтық бағамы бойынша ұлттық валютада алынады.

 

ЕСКЕРТПЕ

 *
Есеп-шоттан қолма-қол ақшаны алу кезінде, клиент банкпен бекітілген өтінімді толтырып, ақша шешу белгіленген күнінен бір жұмыс күн ерте тапсыруға міндетті.
**
Пошталық шығыстар Өзге комиссиялар бөліміне сәйкес алынады. 
- Банк алымдары нақты күндер санына алынады, комиссияны есептеу үшін ең төменгі мерзімі 1 тоқсан болып табылады. (90 күн).                                                                                                                                                                                                                             -Аккредитив мерзімінің сомасын немесе ұзарту арқылы, алымдар нақты күндер санына алынады, ал шығарылған күннен 1 тоқсанының аясында аккредитив мерзімін ұзарту жағдайында алым USD50 болып табылады. 
*** Сейфті өз уақытында босатпағаны үшін ұсталатын комиссия тұрақсыздық айыбына арналған тариф+бір ай жалдау тарифі ретінде есептеледі.
****

Барлық Клиенттерүшін«Банк- Клиент»  жүйесі «Интернет-Банкинг» жүйесіне толықкөшкенгедейін  қызметкөрсетіледі


 

 

Bank of China Kazakhstan
© 2019 Bank of China Kazakhstan. Барлық құқықтар қорғалған.